Novinky  |  O nás  |  Kontakt  |  Psali o nás  |  Návštěvní kniha

Projekty

Hlavním záměrem našeho sdružení je vedle jednotlivých drobných často jednodenních akcí zpracovávat jednotlivá témata a záměry kulturní a sociální v ucelených projektech. V zásadě můžeme naše projekty rozdělit do čtyř základních skupin.

Nejdůležitější skupinou s de facto jediným projektem, který je prioritním pro práci celého sdružení, je Život na Labi. Záměrem, jež je pak zpracováván v jednotlivých podprojektech, je přiblížit a nechat nahlédnout Labe jako hospodářskou, kulturní a sociální spojnici a obnovit vědomí a sounáležitost života na něm působícím.

Druhou skupinou jsou projekty, jež svým charakterem zpracovávají jednotlivá regionální témata. Projekty jsou povětšinou krátkodobé a svým obsahem reflektují historii a současný stav konkrétní kulturní nebo sociální oblasti. Patří mezi ně například projekty Polák a Mácha, Kafka a Kolín či Socha a město.

Třetí skupinou jsou projekty regionální i nadregionální, jež zpracovávají témata v dlouhodobějším horizontu, i když jsou často protkána konkrétními výstupy v průběhu celého projektu. Mezi takové patří zejména projekty Literáti Polabí, Obce Opatovického kanálu či Umění čtyř nápojů.

Čtvrtá skupina obsahuje téma specifické, poměrně se vymykající předchozím projektům. Je jí oblast sinologie, respektive snaha našeho sdružení přibližovat evropskému prostředí čínskou kulturu. Vedle jednodenních projektů, respektive participaci na měsíci čínské kultury, je jím především dlouhodobý projekt Čínští básníci.

V jednotlivých záložkách naleznete výše jmenované i další jednotlivé projekty. V případě podprojektů jsou tyto zahrnuty do záložky zastřešujícího projektu či jejich jednotlivé knižní výstupy naleznete v záložce Publikace. Ukončené a probíhající projekty jsou barevně odlišeny.

K A © A