Novinky  |  O nás  |  Kontakt  |  Psali o nás  |  Návštěvní kniha

Kafka a Kolín

Kafka sice nebyl spoután s Kolínem svým zrodem či smrtí a přesto je s ním spjat. Žili tu jeho blízcí příbuzní - strýc, teta, několik bratranců a jedna sestřenice - za kterými na jeho poměry často jezdil. Znal tak i Kolín, který stejně jako své příbuzné zvěčňuje ve svých deníkových záznamech a dopisech, a ať možná malá, ulpěla tu po něm stopa, jež je díky odkazu v jeho díle nesmazatelná.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli tento odkaz více dostat do širšího povědomí, rozhodli jsme se v červenci a srpnu letošního roku uspořádat výstavu v Galerii Naivní anděl v Kolíně. Soubor výtvarných prací a fotografií od různých autorů, jenž byl vystavován se přímo či nepřímo prolínal s dotčenými - tedy Kafkou a Kolínem.

8. dubna 2007 byla slavnostně pokřtěna CD kniha
"Kafka a Kolín"

obálka CD knihy Pozvánka na křest CD knihy

Fotografie ze křtu CD knihy

Knihu nám pokřtil Jakub Dudek.

Jakub Dudek, Miroslav Tyč Jakub Dudek, Miroslav Tyč

Výstava
"Franz Kafka Kolínský"
proběhla v Galerii Naivní Anděl

plakát

Franz Kafka byl jako německy píšící spisovatel v Československu opomíjen již za První republiky a o to více pak i za vlády socialistického režimu s drobným výkyvem v uvolňujících se letech šedesátých, kdy se mimo jiné konala i konference věnovaná jeho životu a dílu. Plné vědecké i morální rehabilitace se mu však dostává v jeho rodné zemi až v době po Sametové revoluci. S rostoucí oblibou respektive pochopeným významem jeho osobnosti roste i množství studií o něm, včetně těch regionálních. Během letošního léta vyjde sborník Musea v Kolíně, jehož součástí bude i studie o Kafkovi a Kolíně. Drobným připomenutím pak je i výstava „Franz Kafka Kolínský“. Vystavované práce zabývající se jeho vztahem ke Kolínu pak pojímají nejenom samotné město Kolín, ale především jeho kolínskou příbuzenskou pospolitost. Mezi ní patří především jeho strýc Filip Kafka, jenž se do Kolína přiženil v 70. letech 19. století a kromě svých šesti synů a jedné dcery, které splodil se svou ženou Klárou, vychovával i další dva syny své ženy z prvního manželství. Filip Kafka byl v Kolíně podnikatelem, a to především s galanterním zbožím, ale založil a provozoval zde od roku 1901 i továrnu na šněrovačky. Bratranci Franze Kafky Otto, Zdeněk, Erich a Franz byli především obchodníci, přičemž ponejvíce jsou doloženy jeho kontakty s Ottou. Bratranci Robert Kafka a nevlastní pak Josef Poláček byli právníky a možná právě díky shodnému vysokoškolskému vzděláni s Franzem Kafkou, udržoval s nimi ten nejvíce kontaktů respektive je o jejich vzájemných kontaktech v jeho denících a dopisech nejvíce záznamů. Naopak s bratrancem Oskarem, jenž skončil vlastní rukou díky zhativší se důstojnické kariéře a sestřenicí Irenou Kafkovou je doloženo kontaktů nejméně. Kafkův vztah ke Kolínu samotnému se pak z jeho záznamů i dalších dokumentů jeví jako kladný a minimálně pak podporující domněnku o poměrné častosti jeho návštěv. Na okraj zmiňme i jeho kontakt s Františkem Soukupem, rodákem z Kolínska, jehož přednášky a cestopisná kniha Amerika podpořily minimálně faktografickými údaji Kafkovu knihu Nezvěstný. To, čím je Kafka pro Kolín či kolínské, se jistě nemůže vejít do žádné galerie. Zdejší výstava má být však především připomenutím sounáležitosti, nikoli vyčerpávajícím přehledem. Snad bude i Vám nejenom připomínkou velikánova vztahu ke Kolínu, ale právě i Vašeho vztahu k Franzi Kafkovi.


Inspirováni Kafkou, vystavují:
Petr Hejcman - fotograf, Kolín
Miloš Kim Houdek - výtvarník a fotograf, Kolín
Zdeněk Felix Kubík - výtvarník, Kolín
Radka Kulhánková - výtvarnice, Kolín
Miroslav Machotka - akademický fotograf, Praha
Michal Matzenauer - akademický malíř, Praha
Kateřina Vodňanská - fotografka, Břehy

Fotografie z vernisáže výstavy

Radka Kulhánková Petr Hejcman
K A © A